Diabetische voetverzorging – Podotherapie Leeuwarden – Leeuwarden

Podotherapie Leeuwarden

Diabetische voetverzorging

Veel mensen met diabetes hebben voetklachten ten gevolge van diabetes mellitus (DM).

Veel mensen met suikerziekte ontwikkelen op den duur een diabetische voet. Een voet met een matige doorbloeding, een slecht gevoel en vatbaar voor infecties.

 

Per 1 januari 2015 is de DM-voetzorg in Nederland veranderd.

De zorgverzekeraars hebben contracten afgesloten met de podotherapeut over de diabetische voetzorg.

De podotherapeut maakt afspraken met pedicures om deze voetzorg uit te voeren.

Per 1 januari 2015 vindt deze vergoeding vanuit de basisverzekering plaats op basis van zorgprofielen. Iedere patiënt met diabetes wordt gescreend en de Simm’s classificatie met bijbehorend zorgprofiel wordt vastgesteld.

Het zorgprofiel bepaalt in hoeverre er recht is op vergoeding vanuit de basisverzekering.

Per patiënt wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Mocht pedicurebehandeling bij een pedicure met aantekening diabetische voet nodig zijn, dan dient uw pedicure een contact met de betreffende podotherapeut hebben.

Lees hier meer informatie over voetverzorging bij diabetes mellitus.