Wat is podotherapie? – Podotherapie Leeuwarden – Leeuwarden

Podotherapie Leeuwarden

Wat is podotherapie?

De podotherapeut, de specialist in de voetengezondheidszorg

Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Ze dragen ons elke dag naar de plek die we willen.

Een probleem in uw voeten kan uitmonden in andere lichamelijke klachten.

Als u pijn heeft aan of in uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug kan een podotherapeut uitkomst bieden.

Podotherapeuten zijn erkende specialisten op het gebied van de voet en kunnen dergelijke klachten behandelen.

De podotherapeut

De podotherapeut behandelt personen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten.

De bevoegdheid tot het voeren van de titel podotherapeut is voorbehouden aan degenen die een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCWgeaccrediteerde HBO-opleiding (met bachelor degree) voor podotherapeuten hebben afgerond, zoals geregeld in art.34 van de wet BIG

Kwaliteitswaarborging

De podotherapeut is een erkend paramedicus en voldoet aan een groot aantal kwaliteitseisen.

Podotherapeuten worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst.

Daarnaast staan bijna alle podotherapeuten ingeschreven in het  Kwaliteitsregister Paramedici en zijn vrijwel alle podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Zoals ook deze praktijk.